Klachtenregeling KNMT

Bij klachten over onze praktijk graag eerst contact opnemen met de praktijk. Komen we er samen niet uit kunt u via KNMT een klacht indienen.
Wij zijn aangesloten bij KNMT.NPHF_NL_knmt_logo

Klachtenregeling voor patiënten van KNMT:
De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). Desondanks kan het voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u hier eerst met uw tandarts over praat.
Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP):

telefoonnummer 0900 20 25 012 (€ 0,90 per gesprek).

De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste in gesprek gaat met uw tandarts en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het TIP kan voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

KNMT-klachtenregeling als uw tandarts daarbij is aangesloten
Als u met uw tandarts niet tot een oplossing komt en u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, mits de tandarts bij de KNMT-klachtenregeling is aangesloten.

De KNMT-Klachtenregeling biedt:

Bemiddeling door de Regionale Bemiddelingsraad (RBR) met als doel tot een oplossing te komen;
Behandeling door de Centrale Klachtencommissie (CKC), waarbij het besluit valt dat u wel of geen gelijk krijgt. Wanneer u geen gelijk krijgt, verklaart de Centrale Klachtencommissie uw klacht ongegrond.

Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

newspaper templates - theme rewards